مرحوم کربلایی علی اصغر کریمیانهوالباقی

هوالباقی کربلایی علی اصغر کریمیان به رحمت ایزدی پیوست تدفین سه شنبه 1396/06/07 در روستای مشنق برگزارمیگرد.

به همین مناسبت مجلس ختم آن مرحوم روز جمعه 139/06/17 از ساعت 15/30 الی 17 در خیریه مشنقیها واقع در اتوبان ستاری منعقد می گردد.

 

چهل روز گذشت

مراسم چهلم مرحوم علی اصغرکریمیان ،روزپنج شنبه مورخ 1396/07/13 در روستای مشنق برگزارمیگردد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها